Återbetalningspolicy

Vid återbetalning, vänligen bifoga bankuppgifter i form av reg. Nej. och kontonr., så att det avtalade beloppet kan överföras. Denna information kan lämnas utan risk per. post eller annat elektroniskt formulär eftersom det inte är känslig information och endast kommer att användas för vår fullgörande av återbetalningen.